Nieuws

Huis verkocht: Prinsesseweg te Groningen

Huis verkocht: Prinsesseweg te Groningen

Appartement, benedenwoning met tuin. Deze woning is geheel naar eigen smaak in te richten en bevat veel authentieke elementen, zoals glas-in-lood ramen, suitedeuren en inbouwkasten De woning ligt centraal. Dicht bij het Noorderplantsoen en het centrum van G...

Lees verder

Verschil van mening met de belastingdienst

NIET EENS MET DE BELASTINGDIENST

Nieuw feit dood verklaard

Soms komt u met de belastingdienst niet tot overeenstemming over bepaalde zaken en kan een gang naar de rechter nodig zijn om uw gelijk te halen. Vaak is dit ook nodig als het gaat om principiële punten, waar het antwoord op een vraag sl...

Lees verder

Pensioenakkoord toekomst

WET TOEKOMST PENSIOENEN; IS ER EEN TOEKOMST?

Het kabinet is er alles aan gelegen om de Wet toekomst pensioenen snel door de Eerste Kamer te loodsen. Op de nieuwe samenstelling van deze Kamer wenst men blijkbaar niet te wachten. Het is het kabinet helaas niet gelukt om tijdens de behandeling in de...

Lees verder

Financieel misbruik ouderen

Financieel misbruik ouderen

Dinsdag 25 april 2023 is er een themamiddag georganiseerd over dit onderwerp.

Financieel misbruik van ouderen is een veelzijdig probleem. Een oplossing vraagt maatwerk tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en f...

Lees verder

Belastingplan 2023

Belastingplan 2023

Het belastingplan 2023 dat onderdeel is van de Miljoenennota 2023 wordt ondergesneeuwd door de koopkrachtmaatregelen die nodig zijn de om torenhoge inflatie te lijf te gaan. Vooral het met stoom en kokend water opgestelde plan om huishoudens tegemoet te komen bij hun energiereke...

Lees verder

Pensioenakkoord Black Box?

Pensioenakkoord; onnavolgbare Black Box

Ik was erg benieuwd naar het wetsvoorstel dat het pensioenakkoord moet vastleggen, en nog meer naar de memorie van toelichting die eindelijk eens met een paar heldere rekensommen duidelijk zou maken hoe de overgang van de reeds opgebouwde pensioenrechten van...

Lees verder

Stikstofproblematiek

Stikstofproblematiek met miljardenfonds op te lossen?

Het recent beëdigde kabinet heeft een primeur in de vorm van een minister van Natuur en Stikstof, die de beschikking zal krijgen over een enorm fonds van 25 miljard euro om iets aan de stikstofproblematiek te doen. De plannen in het regeerakkoo...

Lees verder

Nieuwjaarswens 2022

In deze soms (financieel) lastige tijd, wensen wij jullie een gezond 2022! Wij zijn jullie ook graag in het nieuwe jaar weer van dienst.

Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat je net voor het eind van het jaar nog een vraag hebt hoe je fiscaal ook optimaal het nieuwe jaar in kunt gaan. Neem dan...

Lees verder

Eigen woning naar box 3

Eigen woning naar box 3; zegen of vloek?

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is al een tijdje aan het broeden op de woningmarkt, en dan met name op de volgens DNB bestaande ongefundeerde verschillen daarop tussen kopers en huurders. Onlangs kwam DNB met een analyse waarin een aantal elementen zijn...

Lees verder

De overheid als Sinterklaas

De overheid als Sinterklaas

Het is vlak na Prinsjesdag, dus de wensen voor extra geld voor ‘leuke dingen voor de mens’ vliegen ons weer om de oren. Na de corona-miljarden lijkt het wel alsof alle remmen los zijn; voor iedere wens lijkt geld beschikbaar, en als het niet beschikbaar is dan geeft men...

Lees verder

Politiek

De politiek raakt me kwijt

Ik betrap mezelf de laatste tijd net iets te vaak op desinteresse voor wat er in Den Haag wordt gedaan en beslist. Dat is op zich best raar, want ik ben een nieuwsgierige man die graag leest over wat er in de wereld gebeurt. En ik begrijp ook dat er in de nabije toekomst...

Lees verder

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei; vloek of zegen?

Bevolkingsgroei is een onderwerp dat tot nu toe een blinde vlek is voor onze politieke vertegenwoordigers in Den Haag. En dat is best raar, want de ontwikkeling van de bevolkingsgroei zal een grote invloed hebben op te nemen beslissingen en de daarmee te behalen re...

Lees verder

Verhoging winstbelasting

Verhoging winstbelasting kostenpost consument

Overheden maken wereldwijd plannen om hun economieën uit het corona slop te halen. We kennen naast nationale plannen het EU-herstelfonds, waar met name Zuid-Europese landen forse bedragen uit zullen krijgen. Maar de VS spannen vooralsnog de kroon; pres...

Lees verder

Huis verkocht met gunfactor

Verkocht met een gunfactor

Het huis te Assen hebben wij verkocht.

In lijn met onze normen en waarden en vooruitlopend op datgene wat er in de woningmarkt gebeurt, hebben wij de woning verkocht met daarin een "gunfactor" opgenomen.

Onze relatie vond het een goed idee van ons om de kopers ook e...

Lees verder

Huis te koop: Dobbenwal te Assen

Huis verkocht: Dobbenwal te Assen

Moderne goed onderhouden hoekwoning met ruime en besloten, zonnige tuin, garage en eigen parkeerplaats. Deze woning is nabij een winkelcentrum gelegen in een kindvriendelijke straat.

Benedenverdieping Deze moderne hoekwoning heeft een ruime benedenverdieping, w...

Lees verder

Post Corona adviezen

Post corona adviezen voor het nieuwe kabinet

Het corona tijdperk blijft maar duren. De ‘daadkracht’ van de regering heeft helaas tot nu toe niet geholpen om dit te verkorten. Het kabinet heeft in de afgelopen crisis maanden verschillende grote missers gemaakt die een behoorlijk effect op het welbe...

Lees verder

nieuwjaarswens 2021

Wij wensen jullie een (financieel) gezond 2021 en hopen jullie ook in het nieuwe jaar gezond en wel weer te mogen ontmoeten.

Lees verder

Naar de rechtbank

DEJONGVANMAL GOES TO COURT

Op 13 november jl. ontvingen wij een arrest van de Hoge Raad, in een zaak die al jaren geleden door ons is begonnen. Wij hebben deze zaak vanaf het eerste begin, een verschil van mening met de belastinginspecteur over de fiscale zaken van een client, tot aan de Hoge Raad...

Lees verder

Generatiepact

Wordt het generatiepact van de samenleving door het kabinet bedreigd

Onze samenleving bestaat uit verschillende generaties die op een min of meer harmonieuze wijze met elkaar samenleven. Iedere generatie draagt bij aan de samenleving of krijgt uit diezelfde samenleving ondersteuning. Het belang va...

Lees verder

Europees herstelfonds

EU HERSTELFONDS PAKT NIET DE ECHTE PROBLEMEN AAN

Deze maand zal er flink overleg worden gevoerd over het EU herstelfonds. Het lijkt erop dat iedereen die hierover mag meepraten er al vanuit gaat dat dit fonds er gaat komen. Er wordt gebakkeleid over het vullen daarvan, de verdeling van de pot en u...

Lees verder

Haren de Krant 25 jaar

Haren de Krant 25 jaar

Haren de Krant 25 jaar, een mijlpaal. En dan praat je over 25 jaar waarin veel gebeurd is.

Wat gebeurde er in het jaar waarin Haren de Krant voor het eerst verscheen? Willem Frederik Hermans overlijdt, het kabinet besluit rekeningrijden in te voeren, Ajax wint de Europacu...

Lees verder

Eurobonds

Eurobonds; een goed idee?

Nu de coronacrisis grote delen van de economie lam legt proberen overheden wereldwijd met noodmaatregelen de schade te beperken. Dat zal niet gemakkelijk worden, en nu al is duidelijk dat er duizelingwekkende hoeveelheden geld nodig zijn. Niet alle overheden kunnen dat ev...

Lees verder

Corona noodmaatregelen

Corona noodmaatregelingen

De door de overheid afgekondigde Corona maatregelen leggen het economisch verkeer voor een zeer groot deel stil. Dit zal grote impact hebben op de financiële positie van veel ondernemers. De overheid begrijpt dit en heeft een pakket noodmaatregelen aangekondigd die ondern...

Lees verder

Pensioenakkoord inderdaad knollen voor citroenen

Pensioenakkoord: inderdaad knollen voor citroenen

Terwijl de pensioenfondsen er steeds belabberder voorstaan wordt duidelijk dat het het vorig jaar bereikte pensioenakkoord knollen voor citroenen verkoopt.

Het begint er steeds meer op te lijken dat het pensioenakkoord dat vorig jaar is overeenge...

Lees verder

Groenwassen; gewoon doen!

We zijn in Nederland graag goed bezig voor het klimaat, iedereen wil graag een steentje bijdragen om klimaatverandering binnen de perken te houden. Groene stroom is iets wat veel mensen als een mooie stap in de goede richting zien. Je kunt hier ook bijna niet omheen; in zo’n beetje iedere winkelstra...

Lees verder

Iets verbieden is geen wondermiddel

Het lijkt erop dat er een nieuw verbod aan zit te komen: een al dan niet geheel vuurwerkverbod. Het kabinet is in principe om, alleen hoe dit verbod wordt uitgewerkt, is nog onderwerp van onderzoek. Zelfs de vuurwerkbranche lijkt het met dit verbod eens te zijn. Eensgezindheid alom, maar wat zal dit...

Lees verder

Kleine Ondernemers Regeling

De huidige kleine ondernemersregeling (geldig tot en met 2019) is bedoeld om ondernemers die relatief weinig omzetbelasting (of BTW) hoeven af te dragen, tegemoet te komen. Deze ondernemers kunnen vermindering van af te dragen BTW krijgen en in sommige gevallen ook ontheffing van hun administratieve...

Lees verder

Vermogensrendementsheffing

De plannen voor een nieuwe vermogensrendementsheffing kunnen met name voor beleggers forse verslechtering betekenen. Dus als je aandelen, obligaties of een tweede huis hebt, verdiep je goed in de komende veranderingen en wat dat voor jou betekent. We helpen je daar graag bij.

Bezoek de website voo...

Lees verder

Negatieve rente schaadt vertrouwen

Negatieve rente schaadt vertrouwen

Wanneer banken een negatieve rente gaan berekenen lopen zij het risico dat klanten hun laatste restje vertrouwen in de sector verliezen en alle banden zullen doorsnijden.

Het zijn spannende tijden op financieel-economisch gebied. Door alle spanningen in de wer...

Lees verder

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord: knollen voor citroenen?

Leden van de vakbonden mogen zich komende week uitspreken over het pensioenakkoord. Maar weten zij wel genoeg voor een gefundeerd oordeel?

Na de grote OV-staking van vorige week en onder druk van mogelijke pensioenkortingen volgend jaar is het de polder...

Lees verder

Belastingdienst maakt het vooral zichzelf makkelijk

Belastingdienst maakt het vooral zichzelf makkelijk

Belastingen; we worstelen er iedere dag mee en in het voorjaar al helemaal. De aangifte inkomstenbelasting moet weer worden ingevuld, nagekeken en ingezonden, bij voorkeur voor 1 mei. De belastingdienst probeert het ons zo gemakkelijk mogelijk te...

Lees verder

Bewindvoering

Jos de Jong is onlangs benoemd tot professioneel bewindvoerder. Tegelijkertijd is Theo van Mal benoemd tot assistent-bewindvoerder. Deze benoemingen betekenen dat DeJongVanMal haar cliënten nog beter kan bedienen.

Als er reden is om mensen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld omdat ze vanwege gee...

Lees verder

Het faillisement van ziekenhuizen

‘Too big to fail’ ook in de zorgsector

Het faillissement van MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen brengt de gewone burger, die soms ook patiënt is, in verwarring. Waarom wordt zoiets belangrijks als een ziekenhuis niet gered door de overheid, de zorgverzekeraar of wie dan ook? De vergelijki...

Lees verder

Energietransitie

Kanttekeningen bij de energietransitie

Na de heetste zomer ooit gemeten lijkt het wel duidelijk dat we mondiaal iets moeten doen om klimaatverandering te beperken. Nederland zet vol in op het overschakelen van gas naar elektriciteit, waarbij dat laatste natuurlijk alleen schoon is als die duurzaam...

Lees verder

Basisinkomen

Basisinkomen voorlopig nog een brug te ver

Door de snelle opkomst van robotisering en kunstmatige intelligentie wordt groot banenverlies voorspeld. Het verlies van werk en inkomen en de kleine kans om dat terug te winnen doen de discussie over een basisinkomen weer oplaaien. Denk aan een basisinko...

Lees verder

Erfbelasting

Erfbelasting: het kan wel leuker

Als een van beide ouders overlijdt kan het gebeuren dat de erfgenaam erfbelasting moet betalen terwijl hij of zij nog niets krijgt.

De erfbelasting is niet een heel populaire heffing. Na over het verdiende inkomen inkomstenbelasting en over het gespaarde vermogen...

Lees verder

Flexibele AOW

Flexibele AOW; een Amerikaans vergezicht

De almaar doorgaande stijging van de AOW leeftijd wordt door steeds meer partijen als een probleem ervaren. Het besef dat bij werknemers allang bestaat, namelijk dat een groot deel van hen de steeds hogere AOW leeftijd niet werkend kan halen, begint ook doo...

Lees verder