Bewindvoering

Jos de Jong is onlangs benoemd tot professioneel bewindvoerder. Tegelijkertijd is Theo van Mal benoemd tot assistent-bewindvoerder. Deze benoemingen betekenen dat DeJongVanMal haar cliënten nog beter kan bedienen.

Als er reden is om mensen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld omdat ze vanwege geestelijke achteruitgang niet meer zelf hun financiën kunnen beheren, staan Theo en Jos klaar om met hun uitgebreide pakket aan diensten te zorgen voor een beschermingsbewind dat uitblinkt in transparantie en betrouwbaarheid. De dienstverlening kenmerkt zich door open communicatie met en verantwoording aan gezinsleden en familie. Uiteraard wordt er ook verantwoording afgelegd aan de rechtbank die de bewindvoerder ieder jaar controleert. DeJongVanMal nodigt u graag uit om, indien u overweegt dat bewind nodig is voor u of één van uw gezins- of familieleden, te bespreken wat dit precies betekent en hoe dit naar uw wensen vorm kan worden gegeven.

Jos de Jong: ‘We zien dat veel mensen ondersteuning nodig hebben bij het beheer van hun financiën. In veel gevallen wordt die ondersteuning verleend door gezins- of familieleden, maar die vinden het vaak te veel werk of te veel verantwoording. Dat is ook begrijpelijk, het beheren van financiën voor anderen is gewoon een vak. Wij zijn daarin gespecialiseerd.’

Theo van Mal: ‘We merken wel dat mensen het best een grote stap vinden om het beheer van de financiën van een gezins- of familielid uit handen te moeten geven. Daarom praten we vooraf veel met het gezin of de familie om te kijken hoe we zo transparant mogelijk kunnen zijn. Wij hebben uiteraard niets te verbergen, niet voor het gezin of de familie en evenmin voor de rechtbank, waaraan we uiteindelijk verantwoording zullen moeten afleggen. Dit geheel in lijn met onze kernwaarden: Persoonlijk, Transparant en Vertrouwd.’

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57