Belastingplan 2023

Belastingplan 2023

Het belastingplan 2023 dat onderdeel is van de Miljoenennota 2023 wordt ondergesneeuwd door de koopkrachtmaatregelen die nodig zijn de om torenhoge inflatie te lijf te gaan. Vooral het met stoom en kokend water opgestelde plan om huishoudens tegemoet te komen bij hun energierekening trekt de aandacht. Hoewel plan? Er is nog veel niet duidelijk en de ingangsdatum is pas op 1 januari 2023. Tot die tijd kan er weer veel gebeuren in Den Haag.

Sommige van die koopkrachtmaatregelen werken door in het belastingplan. Verder wenst het kabinet de belastingdruk op arbeid en vermogen meer in balans te brengen. Helaas wordt dit niet bereikt door de belasting op arbeid eindelijk eens serieus te verminderen maar door de belastingen voor ondernemers en op vermogen te verhogen. Blijkbaar is dit een kant die het kabinet echt op wil, er is immers financiële ruimte genoeg om tot een echte vermindering van belasting op arbeid te komen. De vraag is of hiermee een vertrouwenwekkend pad naar de toekomst wordt uitgezet.

Ook wordt in het belastingplan een nieuwe box 3 heffing geïntroduceerd, waarin rekening wordt gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke samenstelling van het vermogen, met daarbij behorend fictief rendement. Dit is allemaal vooruitlopend op een volledig nieuwe box 3 heffing, die naar verwachting in 2026 in werking zal treden, waarbij daadwerkelijk behaalde rendementen belast zullen worden.

Zeer teleurstellend is dat er geen rechtsherstel wordt geboden aan personen die vanaf 2017 te veel box 3 heffing hebben betaald maar geen bezwaar hebben gemaakt, vertrouwend op de massaal bezwaarprocedure. Aangegeven wordt dat dit is ingegeven door het gebrek aan financiële ruimte; de vraag is of dit echt het enige argument bij deze overweging is geweest.

Concreet wordt het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting met maar liefst 0,1 procentpunt verlaagd. De heffingskortingen worden iets verhoogd, met name de arbeidskorting. Daarnaast mag volgend jaar 21 cent per kilometer belastingvrij worden vergoed. Tot zover het ‘goede’ nieuws.

Voor ondernemers is er verder minder goed nieuws. Zo wordt voor ondernemers die inkomstenbelastingplichtig zijn de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd met €1280 per jaar. Ook wordt de fiscale oudedagsreserve, waarin ondernemers fiscaal vriendelijk een pensioenpot kunnen opbouwen, gestopt. Ook wordt de middelingsregeling afgeschaft, het tijdvak 2022 tot en met 2024 is het laatste waarover gemiddeld kan worden. Dit is met name voor ondernemers met sterk wisselende inkomsten een groot verlies.

Voor ondernemers met één of meerdere vennootschappen wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verhoogd van 15 tot 19 procent. Bovendien geldt dit nog slechts voor de eerste €200.000 van de winst. Als er vervolgens nettowinst als dividend wordt uitgekeerd dan volgt vanaf 2024 mogelijk een hogere aanmerkelijkbelangheffing; er treedt dan een twee schijven systeem in werking. Bovendien wil het kabinet te veel lenen bij de vennootschappen afstraffen met het heffen van inkomstenbelasting. Ook de gebruikelijk-loonregeling wordt aangepast.

Uit de verdere maatregelen halen we nog dat de ‘jubelton’ wordt afgeschaft en dat zonnepanelen op woningen vanaf 2023 zonder BTW kunnen worden geleverd.

Al met al een ‘mixed bag’ waar met name ondernemers niet blij van zullen worden.

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57