Kleine Ondernemers Regeling

De huidige kleine ondernemersregeling (geldig tot en met 2019) is bedoeld om ondernemers die relatief weinig omzetbelasting (of BTW) hoeven af te dragen, tegemoet te komen. Deze ondernemers kunnen vermindering van af te dragen BTW krijgen en in sommige gevallen ook ontheffing van hun administratieve verplichtingen. De huidige regeling grijpt aan bij het bedrag aan te betalen BTW, dus de aan klanten in rekening gebrachte BTW verminderd met de door leveranciers in rekening gebrachte BTW. Als je minder dan €1883 aan BTW moet afdragen kom je mogelijkerwijs in aanmerking voor vermindering. Als je minder dan €1345 aan BTW moet afdragen dan hoef je die belasting helemaal niet te betalen. De huidige regeling pas je toe bij het indienen van je aangifte BTW. De regeling geldt per ondernemer; dus als je bijvoorbeeld samenwerkt in een maatschap of VOF dan moet de regeling per maat of vennoot worden toegepast.

In 2020 gaat een nieuwe regeling gelden. Deze regeling heeft de vorm van een vrijstelling voor de BTW. Deze vrijstelling sluit niet langer aan bij het bedrag aan af te dragen BTW maar bij de omzet van een ondernemer; als die niet hoger is dan €20.000 kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe kleine ondernemersregeling. De vrijstelling van BTW betekent dan dat er geen facturen met BTW meer mogen worden verstuurd naar klanten, en dat door leveranciers in rekening gebrachte BTW niet meer aftrekbaar is. Aangifte BTW doen is niet meer nodig. Wil je meedoen dan kun je je middels een aanmeldformulier op de site van de belastingdienst aanmelden. Dit moet voor 20 november 2019 gebeuren, anders lukt het niet om vanaf 1 januari 2020 mee te doen. Als je je aanmeldt dan doe je in principe voor een periode van drie jaren mee. Op eigen initiatief de regeling verlaten is er niet bij, dat kan alleen als je omzet in een kalenderjaar hoger is dan €20.000. Dan moet je een afmeldformulier invullen en wordt je weer een ‘gewone’ BTW-plichtige ondernemer.

Ga je meedoen aan de nieuwe regeling? Dat is uiteraard allereerst afhankelijk van je omzet. Daarnaast kan meespelen of je van plan bent om in een jaar grote investeringen te doen, waarvan je de BTW wilt terugkrijgen. Of dat je klanten de door jou in rekening gebrachte BTW zelf in aftrek kunnen brengen of niet. Heb je bijvoorbeeld veel zakelijke klanten? Als je meedoet aan de nieuwe regeling kun je geen BTW op inkopen en zakelijke kosten aftrekken. Je inkoopprijs wordt dus hoger. Wil je je marge behouden dan zal je verkoopprijs omhoog moeten, en wellicht maakt dit jouw dienst of product minder interessant.

Heb je veel particulieren en organisaties die geen BTW kunnen verrekenen als klant? Als je dezelfde verkoopprijs voor je dienst of product blijft hanteren als voor het meedoen aan de nieuwe regeling gaat je marge omhoog. Dat kan de nieuwe regeling interessant maken voor je. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het BTW voordeel aan de klant te gunnen. Wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op.

Jos de Jong

Bellen? (Jos) 06 40 26 55 10

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57