Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei; vloek of zegen?

Bevolkingsgroei is een onderwerp dat tot nu toe een blinde vlek is voor onze politieke vertegenwoordigers in Den Haag. En dat is best raar, want de ontwikkeling van de bevolkingsgroei zal een grote invloed hebben op te nemen beslissingen en de daarmee te behalen resultaten. Het zal bepalen in wat voor land we in de nabije toekomst zullen leven. De enige actie tot nu toe is dat het CBS enige tijd geleden is verzocht om hiernaar een onderzoek te doen.

Het CBS heeft onlangs het resultaat van dat onderzoek, waarin de verwachte bevolkingsontwikkelingen voor de komende dertig jaren zijn onderzocht, uitgebracht. Het CBS voorspelt dat we in 2050 naar alle waarschijnlijkheid met ongeveer 21 miljoen mensen in dit land zullen leven. De groei komt bijna geheel voor rekening van migratie. Het jaarlijkse migratiesaldo is ongeveer 100.000 mensen.

Volgens de CBS-studie is deze migratie nodig is om het aantal werkenden in Nederland op peil te houden. Door vergrijzing daalt de huidige beroepsbevolking en om dat te compenseren wordt onder andere naar migratie gewezen. Maar dit is natuurlijk slechts een kortdurende oplossing; arbeidsmigranten worden zelf ook oud en stoppen met werken. Er zijn ook meer structurele oplossingen, zoals het verhogen van de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit, maar hier wordt helaas niet verder op ingegaan.

Bovendien is het maar de vraag of de daling van de beroepsbevolking een echt probleem is; andere onderzoekers voorzien een groot verlies aan banen door onder andere digitalisering en tegelijkertijd omscholing naar andere banen.

Asielmigratie zal ons niet helpen bij het aanvullen van de beroepsbevolking. Het opleidingsniveau van asielzoekers sluit in het overgrote deel van de gevallen totaal niet aan bij dat wat we hier gewend zijn en nodig hebben.

De verwachte bevolkingsgroei zal grote invloed hebben op de uitdagingen waar we in ons land mee te maken zullen krijgen. Denk aan grote zaken als energietransitie, het bouwen van huizen, klimaatdoelstellingen etc. In het algemeen kun je stellen dat een voortdurende bevolkingsgroei extra drempels opwerpt voor het behalen van deze doelen. Je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan.

Daarnaast ervaren een hoop Nederlanders dat ons land al vol genoeg is. De toenemende drukte zorgt voor meer stress en twijfels; kan ons land al die uitdagingen wel aan? Denk bijvoorbeeld simpelweg aan de bouw van een miljoen huizen plus benodigde infrastructuur en het realiseren van zoveel wind- en zonneparken dat we onze klimaatdoelstellingen halen; is voor die gezamenlijke doelstelling überhaupt ruimte genoeg? Nederland zal een ware metamorfose ondergaan die niet iedereen zal waarderen.

Het is al vaker vastgesteld; de alsmaar toenemende bevolking is de grootste bedreiging voor de aarde. Dat geldt helaas ook voor ons land. Het is daarom tijd om serieus na te gaan denken over de groei van de bevolking in Nederland. De toekomst van ons land is echter te belangrijk om aan politici over te laten. Ik stel voor dat we dit onderwerp in een vorm van volksraadpleging aan de Nederlandse burgers voorleggen. De uitslag zal richtinggevend moeten zijn voor Haage besluiten.

Als actie nodig is om meer arbeid beschikbaar te krijgen dan stel ik voor dat we voor de verandering nu eens écht inzetten op het bevorderen van arbeidsparticipatie en het vergroten van arbeidsproductiviteit. Daar hadden we natuurlijk al tijden geleden mee moeten beginnen.

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57