Verhoging winstbelasting

Verhoging winstbelasting kostenpost consument

Overheden maken wereldwijd plannen om hun economieën uit het corona slop te halen. We kennen naast nationale plannen het EU-herstelfonds, waar met name Zuid-Europese landen forse bedragen uit zullen krijgen. Maar de VS spannen vooralsnog de kroon; president Biden presenteert het ene na het andere biljoenenplan. Die plannen voorzien bijvoorbeeld in directe inkomenssteun voor de meeste Amerikanen en grote investeringen in infrastructuur en vergroening.

Die plannen moeten natuurlijk wel allemaal worden betaald, en Biden stelt onder andere voor om de winstbelasting voor bedrijven te verhogen middels het vaststellen van een wereldwijd minimumtarief, en de regels voor het vaststellen hiervan zo te wijzigen dat bedrijven belasting gaan betalen in landen waar ze omzet behalen.

Deze plannen doen het goed bij de Democratische achterban van Biden. Die vinden het prachtig dat hun president veel geld uitgeeft en dat het bedrijfsleven dat zal betalen. Zij vinden dat de tech reuzen in Silicon Valley en de Amazons wel meer belasting kunnen betalen; die maken immers toch veel te hoge winsten. En die bedrijven zijn ook nog eens van die veel te rijke mannen.

Afgezien van de wetstechnische complexiteit (de VS kan dit niet alleen doen, wil het graag in OESO verband optuigen) en de politieke hobbels (met name in de Senaat zitten nog wel wat tegenstanders) moeten we ons afvragen wie uiteindelijk de extra winstbelasting zal betalen. Als we afpellen wat er eigenlijk gebeurt bij een belastingverhoging voor het bedrijfsleven zal de lol er voor meeste mensen wel af zijn.

Bedrijven zien winstbelastingen als een kostenpost. Die verlaagt hun nettowinst, dat wil zeggen het bedrag dat eventueel beschikbaar is om aan hun aandeelhouders uit te delen. Nu willen die aandeelhouders in het algemeen een bepaald rendement op hun investering, en dat zien ze niet graag dalen door een belastingverhoging. Wat je dus op grote schaal zult zien is dat bedrijven de verhoogde winstbelasting zullen afwentelen door de prijzen van hun producten te verhogen om hun nettowinst op het oude niveau te houden.

Ik hoor u denken: ‘dan koop ik de spullen van die bedrijven toch niet meer’. Maar ja, u wilt wel graag de nieuwste IPhone of iets leuks bij Amazon bestellen. U betaalt gewoon die paar dollar of euro meer. De consument gaat dus uiteindelijk de verhoogde winstbelasting betalen. Bedrijven zijn in dit geval een soort doorgeefluik. En een bron van inflatie.

Het zal zoals gezegd wel even duren voordat er überhaupt een verhoging van winstbelasting is gerealiseerd. De uitgaven zullen dus eerst wel moeten worden voorgefinancierd. Dat betekent dat de VS op vrij korte termijn biljoenen dollars zal moeten lenen op de kapitaalmarkt. Tenzij de FED dit allemaal opkoopt zal dit waarschijnlijk een impuls voor oplopende rentes zijn.

Als al die biljoenen in de economie terechtkomen zullen die waarschijnlijk een prijsopdrijvend effect hebben. Ook dit kan uiteindelijk betekenen dat de rentes hoger worden.

Of de consument dus uiteindelijk blij moet zijn met de plannen van Biden valt te bezien. Hij betaalt per saldo de verhoogde winstbelasting en wordt naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd met inflatie en hogere rentes. En het bedrijfsleven? Ik laat de conclusie graag aan u.

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57