Verschil van mening met de belastingdienst

NIET EENS MET DE BELASTINGDIENST

Nieuw feit dood verklaard

Soms komt u met de belastingdienst niet tot overeenstemming over bepaalde zaken en kan een gang naar de rechter nodig zijn om uw gelijk te halen. Vaak is dit ook nodig als het gaat om principiële punten, waar het antwoord op een vraag slechts ja of nee kan zijn, en een compromis dus niet mogelijk.

Onlangs hebben we een cliënt bijgestaan in een dergelijke principiële zaak. Kort samengevat kwam de principiële vraag erop neer of er een nieuw feit aanwezig was dat nodig is voor navordering op een al met een definitieve aanslag afgesloten jaar. Het feitencomplex was complex, met correcties en geaccepteerde aftrekposten in een later jaar, terwijl de belastingdienst juist over de geaccepteerde aftrekposten (en dus niet over de correcties) over een eerder jaar vragen stelde en wilde navorderen.

Client vond dit onredelijk, omdat er juist bij de geaccepteerde aftrekposten geen enkele aanleiding was om vragen te stellen. Wij waren dat met haar eens. De rechtsbescherming die een definitieve aanslag voor een bepaald jaar biedt zou verkruimeld worden als de belastingdienst zonder enige aanleiding op ieder gewenst punt opnieuw vragen mag stellen en dan kan navorderen.

Toch kwam de rechtbank tot de conclusie dat in dit geval het voor navordering benodigde nieuwe feit aanwezig was. Onze argumenten werden in een bijzin behandeld en overruled. Een teleurstelling, die er eigenlijk op neerkomt dat de eis van het nieuwe feit min of meer dood is verklaard.

Nadere bestudering van de uitspraak en jurisprudentie bracht naar voren dat het een lange gang door de rechterlijke instanties zou worden om in deze gelijk te krijgen. Van het Gerechtshof was dat naar alle waarschijnlijkheid niet te verwachten, dus zou tot de Hoge Raad door geprocedeerd moeten worden. Client vond dat wat te ver gaan. Wij, gezien het financiële belang, ook.

Client heeft onze procesvoering en verdere ondersteuning als zeer waardevol ervaren, ondanks dat zij uiteindelijk niet gelijk heeft gekregen. Heeft u ook een verschil van mening met de belastingdienst en komt u er met hen niet uit? Wij kunnen u met onze ervaring goed begeleiden om indien nodig uw gelijk te halen bij de rechtelijke instanties. Neem vrijblijvend contact met ons op om dit te bespreken.

Augustus 2023

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57