Levenstestament

Het kan gebeuren dat u, door omstandigheden buiten uw wil of vanwege gezondheidsredenen, iemand nodig heeft om uw financiële belangen te behartigen. Een groot aantal mensen heeft hiervoor een zogenaamd levenstestament opgesteld. Dit is geen testament in de gebruikelijke zin van het woord, dat regelt immers zaken voor als u komt te overlijden. Een levenstestament regelt zaken voor als u nog leeft maar minder of niet in staat bent uw belangen te behartigen.

Om uw financiële zaken onbelemmerd door te laten lopen wijst u in uw levenstestament een zogenaamde levensexecuteur aan. Deze persoon, die een kind of familielid maar ook een professional kan zijn, behartigt uw financiële belangen voor als u het niet meer zelf kunt. Het moet in ieder geval een persoon zijn die u vertrouwt, en die zonder belangenverstrengeling uw financiën kan beheren. Uiteraard houdt u hierbij zelf de regie. U bepaalt in uw levenstestament zelf welke volmacht u aan de levensexecuteur geeft, met welke wensen die persoon rekening moet houden en of er een toezichthouder moet komen die de werkzaamheden van de levensexecuteur controleert. Het is van belang dit voor het opstellen van een levenstestament met alle betrokken partijen goed door te spreken.

U kunt ook medische en familiezaken regelen in een levenstestament. U kunt hiervoor meerdere personen aanwijzen, naast de persoon die zich met uw financiën bezighoudt. DeJongVanMal nodigt u uit om deze zaken met ons te bespreken voordat u naar de notaris gaat om een levenstestament op te stellen. Jos de Jong heeft de opleiding tot levensexecuteur gevolgd en kan met u uw wensen inventariseren en verwoorden. Hij is opgenomen in het register van levensexecuteurs. Jos kan u adviseren voordat u naar de notaris gaat, kan optreden als levensexecuteur of als toezichthouder op een levensexecuteur. Indien gewenst kan Jos, in samenwerking met collegae die ook de opleiding hebben gevolgd, ook een pakket aanbieden waarbij zowel levensexecuteur als toezichthouder worden geleverd. Kwaliteit en professionaliteit gegarandeerd! Wij beseffen uiteraard dat een levenstestament een momentopname kan zijn en dat wensen kunnen veranderen. Wij bespreken de inhoud van het levenstestament dan ook minimaal éénmaal per jaar met u.

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57