Ons totaalpakket

Wij adviseren onze relaties doorlopend over hun geldzaken, optimaliseren hun huidige en toekomstige financiële situatie en verzorgen gedurende het hele jaar de administratie daarvan. Daarbij kunnen wij onder andere de volgende zaken voor onze relaties regelen:

 • De belastingaangifte;
 • Het aanvragen van toeslagen;
 • Het aanvragen van uitkeringen;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen;
 • Het indienen van zorgnota’s;
 • De contacten met diverse instellingen;
 • De doorbetaling van de vaste lasten;
 • De behandeling/doorzending van de post (bij bewindvoering).

Uiteraard leggen we regelmatig verantwoording af over de ontwikkelingen in uw geldzaken. Naast maandelijks mondeling contact doen we dit ieder kwartaal, met een totaaloverzicht op jaarbasis. Onze relaties ontvangen hierbij inzicht in:

 • Het ontvangen inkomen;
 • Het totaalbedrag van de uitgaven;
 • Een overzicht van uw vermogen;
 • Een overzicht van de nog openstaande vorderingen en schulden;
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

Theo en Jos staan klaar om je te helpen

Liever even bellen? (Jos) 06 40 26 55 10 of (Theo) 06 40 26 33 57